Продукти

НОВИНИ

 

Прессъобщение

На 15ти февруари 2019г., от 12ч., в офиса на Мюрол България ООД на адрес гр. София, Младост 1, ул. Магнаурска школа 15, се проведе информационно събитие за представяне на резултатите от проекта „Енергийна ефективност в Мюрол България ООД“ с договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-3.001-0794-C01.

Проектът се финансира от Оперативна програма Конкурентоспособност и иновации по линия на Европейския фонд за регионално развитие, по процедура BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност в Мюрол България ООД.

В рамките на мероприятието бяха представени реализираните дейностите и постигнати проектни резултати. В рамките на проекта се осъществиха дейности по придобиване на ново енергийно ефективно оборудване и дейности по постигане на  съответствие със стандарт БДС EN ISO 50001.  В резултат се постига понижаване на енергийната интензивност на производството в Мюрол България ООД и повишаване на енергийната ефективност в компанията.

15ти февруари 2019г.

 

Прессъобщение

Мюрол България ООД приключва изпълнението на проект „Енергийна ефективност в Мюрол България ООД“ с договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-3.001-0794-C01.

Проектът се финансира от Оперативна програма Конкурентоспособност и иновации по линия на Европейския фонд за регионално развитие, по процедура BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност в Мюрол България ООД.

На 15ти февруари 2019г., от 12ч., в офиса на Мюрол България ООД на адрес гр. София, Младост 1, ул. Магнаурска школа 15, ще се проведе информационно събитие за представяне на резултатите от проекта, като всички заинтересовани страни се канят да присъстват на събитието.

13ти февруари 2019г

 

Прессъобщение 

На 16ти януари 2019г., от 15ч. на адрес гр. София, ул. Стара Планина №6, в заседателна зала на х-л Сити София, се проведе информационно събитие за представяне на проекта на Мюрол България ООД - стартира изпълнението по същество на проект „Енергийна ефективност в Мюрол България ООД“ с договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-3.001-0794-C01.

Проектът се финансира от Оперативна програма Конкурентоспособност и иновации по линия на Европейския фонд за регионално развитие, по процедура BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност в Мюрол България ООД.

В рамките на мероприятието бяха представени целите на проекта, дейностите и очакваните резултати. В рамките на проекта се осъществяват дейности по придобиване на ново енергийно ефективно оборудване и дейности по постигане на  съответствие със стандарт БДС EN ISO 50001.  В резултат ще се постигне понижаване на енергийната интензивност на производството в Мюрол България ООД.

17ти януари 2019г.

Прессъобщение

Мюрол България ООД стартира изпълнението по същество на проект „Енергийна ефективност в Мюрол България ООД“ с договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-3.001-0794-C01.

Проектът се финансира от Оперативна програма Конкурентоспособност и иновации по линия на Европейския фонд за регионално развитие, по процедура BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност в Мюрол България ООД.

На 16ти януари 2019г., от 15ч. на адрес гр. София, ул. Стара Планина №6, в заседателна зала на х-л Сити София, ще се проведе информационно събитие за представяне на проекта, като всички заинтересовани страни се канят да присъстват на събитието.

14ти януари 2019г.

 

 

Процедура за избор с публична покана с предмет: Консултантски услуги за разработване и въвеждане на Система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001

Документация: тук

 

Процедура за избор с публична покана с предмет: Консултантски услуги за разработване и въвеждане на Система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001

Документация: тук 

 

Мюрол България ООД изпълнява проект BG16RFOP002-3.001-0794-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на проекта се обявена процедура за избор на изпълнител с предмет:

Закупуване на оборудване в рамките на проект на Мюрол България ООД

Високо автоматизирана поточна линия за производство на самозалепваща лента – 1 бр.

Шредер за отпадъчна суровина – 1 бр.

Документация: тук